Tillbaka till huvudsidan

Boka lägenhetsvisning

Här kan du boka en visning av Astrid Lindgrens hem Dalagatan 46, bevarat precis som det var när hon levde och verkade i de fyra rummen. 

Nya visningsdatum läggs ut på hemsidan en månad i taget, den första dagen i varje kalendermånad: 1 januari publiceras visningstider för februari, 1 februari tider för mars osv. Visningarna blir snabbt fullbokade så boka gärna i början av den aktuella månaden.

Vi har inga reserv- eller väntelistor och du kan inte reservera biljetter i förväg eller ställa dig i kö för kommande visningar.

Bokningsregler

Visning kan endast bokas på vår hemsida och betalas med bankkort direkt vid bokningen. Besökare ska kunna uppvisa sin bokningsbekräftelse vid besöket. Vill du boka en privat gruppvisning, se stycket Gruppbokningar längre ner på sidan. 

Pris: 200 kr per person

Antalet besökare per visning är max 12 personer. En person kan boka max 4 biljetter.

Man måste ha fyllt 15 år för att besöka lägenheten. För barn rekommenderar vi ett besök på Junibacken i Stockholm eller Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby.

Visningarna tar cirka en timme och utförs av guider som utbildats av Astrid Lindgren-sällskapet och sker på svenska om det inte tydligt står ”Denna visning är på tyska/engelska”. Det finns tyvärr ingen möjlighet för guiden att anpassa sig till flera språk.

Visning som är bokad och betald, kan inte återbetalas eller bytas till annat datum. Däremot kan du överlåta din biljett till någon annan om du får förhinder. 

Välkommen med din bokning!

Gruppbokningar

Är ni en grupp med vänner, ett företag eller organisation som skulle vilja ha en egen privat visning av lägenheten? Då är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss via vårt formulär. Låt oss veta vilken dag och tid ni skulle önska att få visningen och gärna alternativa datum. Vi har inga visningar på söndagar.

Gruppen kan bestå av max 12 personer (dock inga besökare under 15 år) och kostnaden är 3 000 kr mot faktura som ska betalas två veckor före visningen.

Ni kan boka en gruppvisning tidigast tre månader i förväg.

Tillgänglighet

Hemmet är inte anpassat för rullstolar eller rullatorer. Om du är rörelsehindrad, mejla oss innan du bokar in ett besök.

E-post: info@astridlindgrensallskapet.se 

---

Visit Astrid Lindgren's home

Astrid Lindgren's home at Dalagatan 46 in Stockholm is where the world famous author lived and worked from 1941 to her death in 2002. This is where timeless classics such as Pippi Longstocking, countless letters and articles were written.

Here you can book a visit at Astrid Lindgren's home, preserved exactly as it was when she lived and worked in the four rooms. 

New dates for visits at Astrid Lindgren’s home are published on our website one month at a time, on the first day of each calendar month: on January 1 we schedule for February, on February 1 we schedule for March, etc. The visits are quickly fully booked, so please book at the beginning of the month in question.

We have no waiting lists and you cannot reserve tickets in advance. 

How to book a visit

Booking and payment can only be made from our website. Visitors must be able to show their booking confirmations upon arrival. Would you like to make a group reservation, see paragraph Group reservations (below).

Prize: SEK 200 per person

The number of visitors per tour is limited to 12 people and one person can book a maximum of 4 tickets.

You must be 15 years of age to visit the apartment. For children, we recommend a visit to Junibacken in Stockholm or Astrid Lindgren's World in Vimmerby.

The tours last approximately one hour and are conducted by guides trained by the Astrid Lindgren Society and is in Swedish unless it is clearly stated “This tour is in German/English”. The guide cannot adapt to multiple languages.

Visits that have been booked and paid for cannot be refunded or changed to another date. You can, however, transfer your ticket to someone else if you are prevented to use your ticket.

Group reservations

Are you a group of friends, a company or an organization that would like to have your own private visit to the apartment? Then you are most welcome to contact us via our form. Let us know what day and time you would like to come and preferably with alternative dates. We do not arrange any visits on Sundays.

The group can be a maximum of 12 people (but no visitors under 15 years old) and the cost is SEK 3 000 paid in advance by invoice.

Bookings can be made three months in advance at the earliest.

Accessibility

The home is not adapted for wheelchairs or walkers. If you are disabled, contact us before booking a visit.

E-mail: info@astridlindgrensallskapet.se

Contact for general questions

For general questions about the Astrid Lindgren Society, please contact info@astridlindgrensallskapet.se.

  


Foto: Anders RistenstrandLägenhetsvisning/Astrid Lindgren's home

Visning av Astrid Lindgrens Hem

Datum och tid Språk Platser kvar
2024-07-22 18:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-07-24 18:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-07-27 11:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-07-27 13:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-07-29 18:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-07-31 18:00 Engelska/English Fullbokat
2024-08-03 11:00 Engelska/English Fullbokat
2024-08-03 13:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-05 18:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-07 18:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-10 11:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-10 13:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-12 18:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-14 18:00 Engelska/English Fullbokat
2024-08-17 11:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-17 13:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-19 18:00 Tyska/German/Deutsch Fullbokat
2024-08-21 18:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-24 11:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-24 13:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-28 18:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-31 11:00 Svenska/Swedish Fullbokat
2024-08-31 13:00 Svenska/Swedish Fullbokat

Vilka är ni som kommer?

Datum
den 24 juli 2024 17:00

Språk / Languages
Visning sker på Tyska/German/Deutsch / Guided tours are held in

Efter bokningen startats har du 5 minuter på dig att fylla i dina kontaktuppgifter och namn på alla personer i ditt sällskap.