Tillbaka till huvudsidan

Vanliga frågor

Många svar på frågor om Astrid Lindgrens böcker, översättningsspråk med mera hittar du på sidan 

Astrid Lindgren AB (länk till hemsida).

Hur blir jag medlem i Astrid Lindgren-sällskapet?
Enklast blir du medlem genom att betala in medlemsavgiften på sällskapets konto (se fliken ”Bli medlem”). Medlemsavgift som betalas in efter 1 november räknas automatiskt till nästkommande år om du inte särskilt anger att den ska gälla för innevarande år när du betalar. Glöm inte att ange namn, postadress och e-postadress.

Skickar ni ut en bekräftelse på medlemskapet?
För att hålla portokostnaderna nere skickar vi inte ut någon bekräftelse på medlemskap som betalats, men däremot skickas ett välkomst-mail med lite information till dem som har meddelat en mail-adress .Bekräftelse kommer även i och med ditt  första medlemsblad. Är du osäker går det alltid bra att skicka en e-post till  medlemsfragor@astridlindgrensallskapet.se

Hur många medlemsblad kommer per år?
För närvarande publicerar vi fyra medlemsblad per år, under mars, april (med årsmöteshandlingar), september och november.

Jag har inte fått något medlemsblad. Vad har hänt?
Är du säker på att du förnyat ditt medlemskap? Är du säker på att du kommit ihåg att uppge postadress när du betalade? Varje år har vi flera betalningar där vi saknar adress.
 
Finns en boktitel av Astrid Lindgren översatt till ett speciellt språk?
Den fullständigaste listan över Lindgren-översättningar får man genom databasen LIBRIS (länk till databas). Välj fliken ”Utökad sökning” och fyll i boktitel (på svenska) och önskat översättningsspråk (rullgardinsmeny) och tryck på ”Sök”.

Var kan man köpa Astrid Lindgrens böcker i översättning?
Många bokhandlar har Astrid Lindgren-översättningar till engelska och tyska och kanske franska. När det gäller andra språk har Junibacken (länk till hemsida) Galärvarvsvägen, Stockholm,  ibland sådana i lager.
Vi tar gärna emot tips på bokhandlar som håller översättningar av Astrid Lindgrens böcker till fler språk än engelska och tyska i lager.

Jag söker Astrid Lindgrens filmer med textremsa eller dubbade till andra språk. Var kan jag köpa dem?
Lindgren-filmer på andra språk än svenska (dubbade eller med textremsa) säljs av upphovsrättsskäl tyvärr inte i Sverige enligt de uppgifter vi i Astrid Lindgren-sällskapet fått fram.

Vi vill gärna sätta upp/göra en egen dramatisering av en av Astrid Lindgrens berättelser. Vem ska vi fråga om lov?
Astrid Lindgren Aktiebolag kontrollerar alla Astrid Lindgrens rättigheter. Kontakta Astrid Lindgren AB (länk till hemsida) och gå in under fliken Företaget.
OBS att även skol- och amatöruppsättningar måste ha tillstånd.

Vi håller på att arbeta med Astrid Lindgren-projekt i skolan och skulle behöva material, till exempel
Pippi-illustrationer och foton av Astrid Lindgren. Kan vi hämta det från nätet?

Astrid Lindgren-sällskapet kan inte lämna tillstånd till användandet av några texter, illustrationer eller foton och har inget informationsmaterial till utdelning.
Upphovsrättslagen gäller även nätet och även tecknares och fotografers material. Astrid Lindgren Aktiebolag kontrollerar vid sidan av Astrid Lindgrens texter även alla rättigheter till illustrationer av Ingrid Vang Nyman (som tecknat Pippi Långstrump).  Kontakta Astrid Lindgren AB (länk till hemsida).

Jag skriver ett specialarbete om Astrid Lindgren i min utbildning och har en rad frågor jag behöver svar på, t.ex. varför hon är så populär och varför hennes böcker blivit klassiker.
Det finns mycket litteratur om Astrid Lindgren. I första hand bör du vända dig till närmaste bibliotek eller skolbibliotek. För mer avancerade studier finns den mest omfattande samlingen Astrid Lindgren-litteratur i Svenska barnboksinstitutet, (länk till hemsida) Stockholm. Man kan söka på nätet i deras katalog ELSA, som nås via hemsidan. Ju mer konkret och preciserad en fråga är, desto större möjlighet har man att få hjälp