Tillbaka till huvudsidan

Astrid Lindgren-arkivet

Astrid Lindgrens arkiv är kanske det mest omfattande som en enskild svensk har lämnat efter sig och fyller totalt ca 150 hyllmeter. Arkivet, som finns på Kungl. biblioteket i Stockholm, utnämndes 2005 av Unesco till Världsminne (Memory of the World). Arbetet med uppordning och katalogisering avslutades 2010 och arkivet är med vissa förbehåll tillgängligt för forskning. En presentation av arkivet kan läsas här i en artikel i Biblis

Katalog online över Astrid Lindgrens bibliotek (pdf-fil)

Lathund - Astrid Lindgrens arkiv i Kungl. biblioteket. Arkivförteckning online (pdf-fil)