Tillbaka till huvudsidan

Om oss

Astrid Lindgren-sällskapet bildades i maj månad 2002 i Vimmerby bara några månader efter Astrid Lindgrens bortgång. Numera har sällskapet sitt säte i Stockholm. Sedan hösten 2015 ansvarar sällskapet för visningarna av Astrid Lindgrens hem, Dalagatan 46 i Stockholm, där hon bodde under mer än sextio år. Sällskapet medverkade också till att barndomshemmet Näs i Vimmerby öppnades för besökare 2007. Vi har runt 800 medlemmar men vlll gärna bli fler

 

Astrid Lindgren-sällskapet vill

  • främja och fördjupa kännedomen om och forskningen kring Astrid Lindgren och hennes författarskap.
  • fördjupa kunskaperna om Astrid Lindgrens insatser på barnkulturens område.
  • värna om de humanistiska och demokratiska värderingar som kommer till uttryck i hennes livsgärning.
  • delta i den offentliga debatten om frågor som rör Astrid Lindgren och hennes livsverk.
  • verka för att miljöer, som spelat avgörande roll som inspiration för Astrid Lindgrens författarskap, bevaras åt eftervärlden.
  • medverka till att dokument, föremål och samlingar, som ur olika perspektiv belyser Astrid Lindgrens liv och livsgärning, bevaras för eftervärlden och görs tillgängliga för forskning. 
  • i Astrid Lindgrens anda verka för barns rätt att fritt få utveckla sin fantasi och kreativitet.