Tillbaka till huvudsidan

Bli medlem

 

 

 

 

 

Välkommen till Astrid Lindgren-sällskapet!
  Som medlem i Astrid Lindgren-sällskapet får du
  • fördjupa dina kunskaper om författaren och komma i kontakt med likasinnade. 
  • fyra gånger per år ett medlemsblad med information om nyutkomna böcker, okända texter av Astrid Lindgren och mycket annat. 
  • möjlighet att delta i program anordnade speciellt för sällskapets medlemmar, såsom föredrag, utflykter, vandringar, visning av Astrid Lindgrens hem, medlemsresor mm. 
  • information om andra evenemang och material av speciellt intresse för medlemmarna. 
  • skrifter framtagna speciellt för Astrid Lindgren-sällskapets medlemmar.

Medlem i Astrid Lindgren-sällskapet blir du genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret ovan och betala in årsavgiften till sällskapets konto:

Bankgiro: 5442-7505

Swish: 123 412 61 65

Enskild medlem: 200 kr

Enskild medlem bosatt utanför Sverige: 350 kr

Sammanboende med samma adress: 300 kr

Sammanboende bosatt utanför Sverige: 400 kr

Organisationer: 500 kr 

Årsavgift som betalas in efter första november räknas automatiskt till följande år om inte annat särskilt angivits på inbetalningskortet. Bekräftelse på betald avgift skickas ej.

Betalning från utlandet
Vid betalning från utlandet via internetbank eller bankkontor ska följande uppgifter användas: 
IBAN SE48 8000 0840 1200 3565 9457
BIC NR (SWIFT): SWEDSESS 
BANK: Vimmerby Sparbank AB, Box 103, SE-598 22 Vimmerby

GLÖM INTE
att skriva ditt namn och adress på inbetalningen!

Eventuell adressändring eller andra frågor rörande medlemskapet skriv direkt till  medlemsfragor@astridlindgrensallskapet.se 


Hantering av personuppgifter
När du blir medlem i Astrid Lindgren-sällskapet godkänner du samtidigt att vi lagrar dina personuppgifter. De personuppgifterna är de kontaktuppgifter du själv lämnat såsom namn, postadress och e-postadress. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och anmälningar till våra evenemang. Registret används enbart för utskick av medlemsblad och annan information om sällskapets aktiviteter och delas inte med andra verksamheter eller företag. Dina personuppgifter sparas för ovan angivna ändamål så länge du själv inte avslutar ditt medlemskap.