Tillbaka till huvudsidan

Medlemsblad

Astrid Lindgren-sällskapet ger ut ett medlemsblad, oftast 4 ggr/år, som skickas till medlemmarna i pappersform.
Det innehåller texter om Astrid Lindgrens författarskap, mindre kända texter av eller intervjuer med Astrid Lindgren, artiklar, recensioner och information om händelser, böcker, evenemang mm som har anknytning till författarskapet samt information om sällskapet och sällskapets verksamhet.