Tillbaka till huvudsidan

2012

I sällskapets styrelse har följande personer ingått:
Kjell Bohlund (ordförande), Ulf Boëthius (vice ordförande), Karin Nilsson, Birgitta Karlén, Margareta Krantz, Lena Törnqvist, Gallie Eng och Ann Sköld Nilsson
Suppleanter har varit Anna Olausson, Annika Lindgren och Gabriel Romanus
Sällskapets presstalesmän har varit Kjell Bohlund och Ulf Boëthius,
skattmästare Karin Nilsson, auktoriserad revisor, och sekreterare Birgitta Karlén
Firmatecknare har varit två styrelseledamöter i förening
Revisorer: Annika Carlson och Sören Ericsson. Revisorssuppleanter: Astrid Johansson
och Lena Ohlsson
Valberedning: Eva Söderberg, Inger Adolfsson och Erik Titusson (sammankallande)

Inom styrelsen har följande arbetsgrupper verkat:
Arbetsutskott: Kjell Bohlund, Ulf Boëthius, Karin Nilsson och Birgitta Karlén
Hemsida: Anna Olausson och Lena Törnqvist
Kalendariet: Lena Törnqvist
Medlemsblad/publikationer: Gallie Eng och Lena Törnqvist (sammankallande)
Programgrupp: Margareta Krantz och Ann Sköld Nilsson
DELS-kontakt: Ulf Boëthius
Årsmötesansvarig: Suzanne Öhman och Margareta Krantz

Hedersmedlemmar: Karin och Carl Olof Nyman samt Johanna Svensson, vinnare av
10 000-kronorsfrågan i Astrid Lindgren-kunskap

Medlemsavgiften för år 2012 har varit 200 kr för enskild medlem, 50 kr för medlemmar upp till 25 år, 300 kronor för sammanboende samt 500 kr för institutionell medlem.
Astrid Lindgrens Näs har tillhandahållit administrativ hjälp

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden: 29 januari, 26 mars, 25 maj, 31 augusti samt 27 november.

Antalet medlemmar under 2012 har varit 316 (291), därav 12 (10) institutionella medlemmar, 33 (27) sammanboende, 17 (19) barn och ungdomar under 25 år samt 3 hedersmedlemmar.*

Sällskapet har varit medlem i DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd). Ulf Boëthius har svarat för rapportering till DELS.

Astrid Lindgren-sällskapet har under året i olika frågor och program samarbetat och samverkat med Astrid Lindgrens Näs, Millesgården, Norstedt/Rabén & Sjögren, Unga Cinemateket (Stockholm), Saltkråkan AB och Vimmerby kommuns kulturförvaltning.

Sällskapets adress är c/o Astrid Lindgrens Näs, Prästgårdsgatan 24, 598 36 Vimmerby, där också kansliet är inrymt. Genom ekonomisk överenskommelse med Astrid Lindgrens Näs sköts medlemsärenden samt distribution av medlemsblad och -information av personal vid Astrid Lindgrens Näs.

Sällskapets hemsida har adress www.astridlindgrensallskapet.se och e-postadress är astridlindgrensallskapet@vimmerby.se

Verksamhet
Årsmöte den 25 maj i Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby. Efter mötesförhandlingarna höll Bertil Alvtegen ett föredrag, där han berättade om sin svärfar Gunnar Ericsson i Näs. Gunnar var äldre bror till Astrid Lindgren och var förebild till ”Lasse i Bullerbyn”.

Fyra nummer av medlemsbladet har distribuerats. Lena Törnqvist och Gallie Eng ingår i redaktionen.

1 mars visades utställningen Ingrid Vang Nyman -Pippi och mycket mer på Millesgården, Lidingö, gratis för Sällskapets medlemmar (Lena Törnqvist)

10 mars. Visning av Astrid Lindgrens lägenhet, Dalagatan (Lena Törnqvist)

I samarbete med Unga Cinemateket anordnades en Astrid Lindgren- special under mars månad 2012,
med följande filmer:
4 mars. Ronja Rövardotter, 1984, regi Tage Danielsson
11 mars. Luffaren och Rasmus, 1955, regi Rolf Husberg
18 mars. Bröderna Lejonhjärta, 1977, regi Olle Hellbom
25 mars. Mästerdetektiven lever farligt, 1957, regi Olle Hellbom

24-25 maj. Astrid Lindgrenkonferens, Vimmerby. ”Till en del folk kommer jultomten och till end el bara fattigvården” - om politik och barnböcker & politik i barnböcker. Den 12:e Astrid Lindgren-konferensen anordnades i samarbete med bl.a. Astrid Lindgren-sällskapet som i gengäld kan erbjuda sina medlemmar rabatt på konferensavgiften.

26-27 maj. Astrid Lindgrens landskap – Vimmerby med omnejd. Årets medlemsresa gick till platser i Vimmerbytrakten som på olika sätt har anknytning till Astrid Lindgrens författarskap. Birgitta Karlén, Anna Olausson och Lena Törnqvist svarade för planering och guidning.

22 september. ”I Katis kvarter” Stadsvandring i Stockholms city och på Norrmalm (Lena Törnqvist).

24 oktober. Litteraturprofessor Boel Westin föreläste under rubriken:
”Karlsson, Blomkvist och jag. Moderna tider och nya medier. Om Astrid Lindgrens texter.”

27 november. ”Kommer du ihåg?” Karin Nyman, Astrid Lindgrens dotter och Lena Fries-Gedin, Anne-Marie Fries´, dvs Madickens dotter, berättade barndomsminnen med fokus på sina mödrar. Samtalsledare var Eva Gedin, dotter till Lena.

Publikationer
Livets mening, texter av Astrid Lindgren är den fjärde titeln i Astrid Lindgren-sällskapets skriftserie och distribuerades i början av december till samtliga medlemmar. Boken innehåller okända eller mindre kända, korta texter av Astrid Lindgren, som påträffats i hennes arkiv. Gallie Eng och Lena Törnqvist är redaktörer för skriftserien.
Åke Wibergs Stiftelse har genom ett bidrag på 20 tkr finansierat tryckningen av boken.

Hemsidan
I kalendariet på hemsidan publiceras löpande evenemang och aktiviteter med Astrid Lindgren-anknytning, främst det som sker i Sverige, men även från övriga Norden. Hemsidan har besökts 6 565 gånger under 2012 varav 4 727 varit unika besökare.
Via e-postadressen också får sällskapet ett flertal referensfrågor. Dessa besvaras så snart som möjligt av främst Lena Törnqvist. Påminnelser och inbjudningar skickas per e-post till medlemmar som lämnat sin e-postadress.

Astrid Lindgrens Hem
Den lägenhet på Dalagatan 46 i Stockholm där Astrid Lindgren bodde mellan 1941 och 2002 har de senaste elva åren stått tom men inte oanvänd. Astrid Lindgren-sällskapet har genom tillmötesgående från arvingarna fått använda lägenheten för möten och Lena Törnqvist har ett par gånger om året visat den för sällskapets medlemmar. Men våra förhoppningar går längre än så och vi kan nu berätta om vårt arbete för att göra Astrid Lindgens Hem tillgängligt för allmänheten.
Den viktigaste förutsättningen är att lägenheten bevaras i sitt nuvarande skick och Astrid Lindgrens arvingar har nu erbjudit oss ett samarbete där de utöver att bevara lägenheten också står för hyreskostnaderna i minst tio år framåt. Sällskapets uppgift blir nu att försöka ordna former och finansiering för en utställningslokal i anslutning till lägenheten, för öppethållande och visningar. Sällskapet har inte egna ekonomiska resurser för detta, utan vår uppgift blir att försöka finna stödformer eller någon samarbetspartner som gör det mjöligt att förverkliga idén. Ett viktigt och spännande uppdrag.

Ekonomi
Medlemsavgifterna för 2012 uppgick till 66 (61) tkr. Resultatet för 2012 visar 13 (-35) tkr.
Per 2012-12-31 var sällskapets bankbehållning 231 tkr och det egna kapitalet 195 tkr.
Årsbokslutet för 2012 kommer att finnas tillgängligt vid årsmötet.

Slutord
Sällskapets verksamhet bygger på engagerat arbete från medlemmar och andra medverkande i program och medlemsblad. Styrelsen vill som vanligt sluta denna verksamhetsberättelse med ett tack till alla er som gjort verksamheten möjlig.