”Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser.”